Spa (Tsugaru city)

Shariki disrict

 

 

Werunesu Center Shariki Onsen (Official website)

address 

 postal code 038-3303 

 48,Hanabayashi,Shariki,Tsugaru city  

 

 

Inagaki district

 

 

Inagaki Onsen Hotel Kagetsutei 

address

 postal code 037-0104

  3-4 Miyagawa,Toyokawa,Inagaki,Tsugaru city

 

 

Kizukuri district

 

 

Azumashino Onsen Iiyudana

address

 postal code 038-3123

 46-2,Hujita,Kizukuri,Tsugaru city,Aomori prefecture

 

 

Shakochan Onsen (official website) 

address

 52 Wakamidori,Kizukuri,Tsugaru city,Aomori prefecture

 

 

Byoubusan Onsen 

address

 postal code 038-3138
 58-2 Urafune,Kizukuri,Tsugaru city

 

 

kashiwa district

 

 

Kashiwa Onsen

address

 postal code 038-3102

 55-3 Kinumori,Shimokogawa,Kashiwa,Tsugaru city

quality  

 sodium-chloride 56.9℃

 

 

Kashiwa Romansou (official website) 

address

 postal code 038-3103

 178 Fusada,Kamikogawa,Tsugaru city

 

 

Joppari Onsen (officilal website) 

address 

 postal code 038-3104

 258-2 Wakamiya,Kuwanokida,Kashiwa,Tsugaru city

 

 

Morita district

 

 

Orahonoyu (official website)

address

 postal code 038-2816

 290-1 Tsukimino,Morita,Tsugaru city

 

 

Tsugaru Chikyumura Onsen 'Fujiyamatei'
  (official webstie) 

address

 postal code 038-2817

 244 Fujiyama,Tokomai,Morita,Tsugaru city


 

 

 

 


View Spa (Tsugaru city) in a larger map